Comenius

 

 

 

 

Comenius to program skierowany przede wszystkim do uczniów, nauczycieli i kadry szkolnej. Program umożliwia współpracę szkół z różnych krajów Unii Europejskiej nad zagadnieniem z określonej dziedziny. W praktyce uczestnicy przedsięwzięcia opracowują wspólnie rozwiązanie pewnego problemu lub wypracowują określony na samym początku produkt końcowy.

 

 

 

Szkolny Projekt Comenius 2005 - 2008

W 2005 r L.O. Zakonu Pijarów zostało zaproszone do udziału w  Szkolnym Projekcie Comenius, któremu patronuje Unia Europejska. W programie uczestniczą też:
• St. Margaret’s School w Bushey, Wielka Brytania, 
• Urspringschule w Schelklingen, Niemcy
• Szkoła w Sykkylven w Norwegii 
• Szkoła w Reykjaviku na Islandii
• Szkoła w Waregem, Belgia
• oraz szkoła w Budapeszcie, Węgry

Temat projektu brzmiał :

The Future in Our Hands – European Economy and Environment.

Projekt trwał trzy lata, a każdy rok był poświęcony  innemu aspektowi tematu głównego.
Rok 2005 - 2006:  Primary Industries and the Environment.
Rok 2006 - 2007: Secondary Industries and the Environment,
Rok 2007 - 2008: Service Industries and the Environment.

W pierwszym roku projektu uczniowie zbierali informacje na temat działalności rolniczej np. produktów modyfikowanych genetycznie, transportu żywności i zwierząt rzeźnych, użycia nawozów i pestycydów w swoich krajach / regionach; próbowali określić różnice narodowe w konsumpcji żywności i związanych z nią kwestiach zdrowotnych; gromadzili informacje n/t zmian w produkcji i konsumpcji żywności na przestrzeni czasu itp. Wyniki swoich działań oraz wypływające z nich wnioski przedstawili na spotkaniu w Waregem w Belgii,  gdzie brali udział w warsztatach w ramach Food Festival.

Drugi rok projektu obejmował przemysł ciężki i jego wpływ na gospodarkę i środowisko danego kraju. W przypadku naszego Liceum było to wydobycie i wykorzystanie soli kamiennej w Polsce, w porównaniu do Islandii i Węgier, oraz produkcja stali i węgla kamiennego w porównaniu z Niemcami i Wielka Brytanią. Oprócz zebrania materiałów i przygotowania prezentacji w PowerPoint, nasi uczniowie mieli okazję do nawiązania kontaktów i wymiany informacji z uczniami z innych szkół – uczestników Projektu, w trakcie wymian zagranicznych.

Rok trzeci jest poświęcony turystyce i jej wpływowi na gospodarkę i środowisko krajów - uczestników projektu. W dniach 9 - 13 kwietnia  2008, jako oficjalne zakończenie trzyletniego programu odbył się w Liceum Pijarów Festiwal Kulturalny, w którym uczestniczyli  przedstawiciele wszystkich siedmiu szkół. W ramach Festiwalu zaplanowano  konkurs fotograficzny na atrakcję turystyczną widzianą oczami uczniów. Były też warsztaty dyskusyjne dla uczestników, prezentacje przygotowanych mini-projektów dotyczących pozytywnych i negatywnych stron turystyki, wizyta w gospodarstwie ekologicznym oraz zwiedzanie Krakowa i okolic.

Celem działań Projektu Comenius jest zachęcenie uczniów do stania się odpowiedzialnymi, aktywnymi obywatelami Europy, zdolnymi do twórczego myślenia i praktycznego działania. Projekt ma też rozwijać umiejętności prowadzenia badań, selekcji / organizacji informacji, oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i sprawności. Niewatpliwym atutem jest nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymiana pomysłów między szkołami biorącymi udział w projekcie poprzez wizyty partnerskie oraz przy użyciu technologii informacyjnej. Językami używanymi w projekcie są angielski i niemiecki.

 

O szczegółach projektu przeczytasz   tutaj

Relacje uczestników znajdziesz tutaj