Comenius - szczegóły projektu

W pierwszym roku projektu uczniowie zbierali informacje na temat działalności rolniczej np. produktów modyfikowanych genetycznie, transportu żywności i zwierząt rzeźnych, użycia nawozów i pestycydów w swoich krajach / regionach; próbowali określić różnice narodowe w konsumpcji żywności i związanych z nią kwestiach zdrowotnych; gromadzili informacje n/t zmian w produkcji i konsumpcji żywności na przestrzeni czasu itp. Wyniki swoich działań oraz wypływające z nich wnioski przedstawili na spotkaniu w Waregem w Belgii,  gdzie brali udział w warsztatach / prezentacji w ramach Food Festival.
 

Drugi rok projektu obejmował przemysł ciężki i jego wpływ na gospodarkę i środowisko danego kraju. W przypadku naszej szkoły było to wydobycie i wykorzystanie soli kamiennej w Polsce, w porównaniu do Islandii i Węgier, oraz produkcja stali i węgla kamiennego w porównaniu z Niemcami i Wielka Brytanią. Oprócz zebrania materiałów i przygotowania prezentacji w PowerPoint, nasi uczniowie mieli okazję do nawiązania kontaktów i wymiany informacji z uczniami z innych szkół – uczestników Projektu, w trakcie wymian zagranicznych. Koordynatorem projektu n/t stali i węgla była p. prof. Agnieszka Łękawa, a projektu dotyczącego soli p. prof. Agnieszka Grodecka. Niezmordowaną przewodniczką, pokazującą naszym gościom uroki Krakowa była p. Małgorzta Baczyńska.

Rok trzeci był poświęcony turystyce i jej wpływowi na gospodarkę i środowisko krajów - uczestników projektu. Głównym punktem programu było oficjalne zakończenie trzyletniego programu, które miało miejsce w Krakowie w kwietniu 2008, a wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich siedmiu szkół.
Celem działań Projektu Comenius jest zachęcenie uczniów do stania się odpowiedzialnymi, aktywnymi obywatelami Europy, zdolnymi do twórczego myślenia i praktycznego działania. Projekt ma też rozwijać umiejętności prowadzenia badań, selekcji / organizacji informacji, oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i sprawności. Kolejnym celem jest zachęcanie do nawiązywania kontaktów międzynarodowych i wymiany pomysłów między szkołami biorącymi udział w projekcie poprzez wizyty oraz przy użyciu technologii informacyjnej. Językami używanymi w projekcie są angielski i niemiecki. Przedmioty szkolne ujęte w założeniach projektu to: sztuka, historia, geografia, WOS, biologia / nauki ścisłe, religia / etyka, informatyka, ekonomia i języki obce.


Jednym z istotnych elementów Projektu były, naturalnie, wymiany uczniów.
W roku 2005 / 2006 odbyły się wymiany:
• ze szkołą St. Margaret’s w Bushey pod Londynem, Wielka Brytania, pod opieką prof. S. Ząbczyk i A. Fraś;
• wyjazd grupy naszych uczniów do Heilig Harthandelsinstituut w Waregem w Belgii pod opieka prof. V. Marzec,
W roku 2006 / 2007 odbyły się wymiany:
• ze szkołą w Budapeszcie (Węgry) – koordynatorem była prof. Agnieszka Grodecka. 
• ze szkołą w Schelklingen (Niemcy) – koordynatorem była prof. Iwona Pawlicka.
W roku 2007 / 2008 odbyły się wymiany:
• ze szkołą Sykkylven Vidaregaande Skule w Norwegii pod opieką prof. Almy Biel.

 

Szkolny Projekt Comenius - kalendarium 2005 / 2008

‘The Future in Our Hands – European Economy and Environment’


Rok pierwszy – Primary Industries and the Environment.
1. W październiku 2005 gościliśmy w naszej szkole grupę 8 dziewcząt z St. Margaret’s School w Bushey pod Londynem, którym pokazaliśmy Kraków i okolice. Program pobytu kordynowały prof. Sylwia Ząbczyk i Violetta Marzec.
2. Konkurs na logo projektu – w międzyszkolnym konkursie wygrało logo zaprojektowane przez uczennice naszej szkoły Marylę Baczyńską i Annę Fano, zyskało ono najwięcej głosów uczniów z pozostałych szkół – uczestników Projektu.
3. W styczniu 2006 w naszej szkole miało miejsce spotkanie koordynatorów z siedmiu krajów  uczestniczących w Projekcie. Liceum Pijarów reprezentowali o. Mateusz Pindelski i p. Violetta Marzec. Celem spotkania było zaplanowanie następnego roku realizacji Projektu Comenius.
4. Styczeń – luty 2006 - przygotowanie do Food Festival w Belgii – nakręciliśmy film pokazujący jak zrobić tradycyjne polskie potrawy takie jak śledzie w śmietanie i pączki, który był później prezentowany w Belgii w trakcie Food Stand, oraz przygotowaliśmy przepisy do międzynarodowej książki kucharskiej, którą wydrukowaną i w wersji na CD otrzymała każda szkoła biorąca udział w projekcie. Uczniowie, pod kierunkiem prof. Agnieszki Łękawy, zbierali materiały do wybranych zagadnień i przygotowywali prezentacje multimedialne.

5. 7 – 12 marzec 2006 – FOOD FESTIVAL w Waregem, Belgia; Liceum reprezentowała  grupa siedmiorga uczniów z klas pierwszych i drugich pod opieką prof. Violetty Marzec. Byli to Karolina Kapała, Aleksandra Skoczek, Aleksandra Biela, Kuba Gąsiorowski, Paweł Mendyka, Grzegorz Dębski i Michał Strzała. Na Food Stand zaprezentowaliśmy pączki, pastę z sera białego z rzodkiewką i szczypiorkiem oraz oscypki, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.  W trakcie pobytu uczniowie pracowali w miedzynarodowych grupach nad przygotowaniem multimedialnych projektów dotyczących m. in. importu / exportu żywności, zmian w sposobach odżywiania się w naszych krajach na przestrzeni lat, zasad produkcji żywności itp. Byliśmy także na wycieczkach w Brukseli i Brugii, oraz w fabryce czekolady.


Rok drugi - Secondary Industries and the Environment
6. W czerwcu 2006 grupa naszych uczniów z klas pierwszych i drugich w składzie: Maryla Baczyńska, Ewa Kostuch, Katarzyna Pańczyk, Magda Czajecka, Ewa Zduńczyk, Ola Biela, Alek Skórkowski i Jan Ingarden, wraz z towarzyszącą im prof. Anną Fraś, odwiedziła St. Margaret’s School w Bushey, Wielka Brytania.
7. 21 czerwca 2006 odbył się w naszej szkole Dzień Comeniusa, w trakcie którego uczniowie prezentowali swoje umiejętności w dziedzinach takich jak: collage, utwór poetycki na cześć Comeniusa, tłumaczenie przepisu kulinarnego, konkurs wiedzy o Comeniusie, łowienie ryb czy rzut kapustą. Na zakończenie uczniowie posadzili na terenie parku przy szkole 40 drzewek. Przebieg Dnia Comeniusa koordynowała prof. V. Marzec.
8. W dniach 21 - 28.10.2006 gościlismy grupę uczniów z Budapesztu. Oprócz zwiedzania Krakowa i nawiązywania przyjaźni, znalazło się miejsce na wizytę w kopalni soli w Wieliczce oraz prezentację pt. ‘Sól - jej pozyskiwanie i wykorzystanie’ przygotowaną przez uczniów z Węgier. Program pobytu węgierskich gości koordynowały prof. Agnieszka Grodecka i Violetta Marzec.
9. W dniach 19 - 24.05.2007 do Krakowa przyjechała grupka uczniów ze szkoły w Schelklingen (Niemcy). W ramach wspólnie przygotowywanego projektu nasi uczniowie przedstawili prezentację multimedialną pt. „Stal i węgiel - ich wydobycie i wykorzystanie, oraz wpływ na gospodarkę i środowisko”.  Nad tym projektem pracowali uczniowie: Karolina Kapała, Magdalena Tomczak, Kuba Gąsiorowski, Karolina Jaworska, Ola Biela i Michał Strzała pod kierunkiem prof. A. Łękawy, a program pobytu koordynowała prof. Iwona Pawlicka.
10. W w dniach 19 - 26.05.2007. grupa naszych uczniów w składzie Ewa Zduńczyk, Justyna Michalak, Alicja Szydłowska, Katarzyna Dzieciuchowicz, Magdalena Siwek, Maryla Baczyńska, Anna Baranowska, Paweł Makaruk, Marcin Bialik i Anna Szmigiel, pod opieką prof. A. Grodeckiej pojechała do Budapesztu, gdzie zaprezentowali naszą część projektu dotyczącego soli. Oprócz zwiedzania Budapesztu, uczniowie udali się na wycieczkę statkiem po Dunaju oraz wzięli udział w średniowiecznym turnieju rycerskim.


Rok trzeci – Service Industries and the Environment.
11. W pażdzierniku 2007 uczniowie: Joanna Rzepecka, Wojciech Rzeźwicki, Wiktor Giziński i Piotr Zadora, pod opieką prof. Iwony Pawlickiej odwiedzili Urspringschule w Schelklingen, Niemcy, gdzie wraz z uczniami z Węgier i Belgii dyskutowali pozytywny i negatywny wpływ turystyki na środowisko Alp.
12. W marcu 2008 grupa uczniowie naszej Szkoły w składzie: Karolina Myśliwy, Anna Białek, Magdalena Gąsior, Karolina Jaworska, Mikołaj Jeleń i Sebastian Wielosz, pod opieką prof. Almy Rzoncy - Biel odwiedziła Vidaregaande Skule w Sykkylven w Norwegii. Uczniowie przedstawili krótka prezentację naszej Szkoły i miasta, wzięli udział w międzynarodowych (zwraz z uczniami z Węgier, Belgii i Norwegii) warsztatach na temat wpływu turystyki na środowisko naturalne Norwegii oraz zwiedzili fabrykę mebli.
13. W dniach 9 -13 kwietnia 2008 odbyło się oficjalne zakończenie trzyletniego programu, które miało miejsce w Krakowie, a wzięli w nim udział przedstawiciele siedmiu szkół.
Hasłem krakowskiego festiwalu było „Poznajmy naszą Europę”, które to słowa (wraz z mnóstwem innych przydatnych zwrotów ) nasi goście uczyli się wymawiać w trakcie wieczoru integracyjnego po przyjeździe do Krakowa we środę (9.04). Ci, którzy przyjechali wcześniej spędzili wtorek (8.04) na zwiedzaniu Oświęcimia. We czwartek (10.04) goście zwiedzali Kraków w międzynarodowych grupach, oprowadzani przez swoich polskich kolegów po wybranych trasach tematycznych, takich jak: Droga Królewska, Kazimierz - dzielnica żydowska; Śladami krakowskich legend; Kraków mieszczański; Kraków secesyjny; oraz parki i strefy zielone Krakowa. Efektem tych wycieczek były plakaty przedstawiające plusy i minusy poszczególnych tras turystycznych z punktu widzenia zwiedzających. W piątek (11.04) odbyło się oficjalne powitanie gości przez Księdza Dyrektora Liceum, o. Eugeniusza Grzywacza SP, a uświetnione występem szkolnego chóru. Zostały też rozdane nagrody w konkursie plastyczno - fotograficznym na atrakcję turystyczną regionu, widzianą z perspektywy młodych ludzi. Następnie uczniowie z poszczególnych szkół przedstawili przygotowane wczesniej prezentacje dotyczące zagadnień problemowych związanych z turystyką, a istotnych dla danego kraju / regionu i odpowiadali na pytania publiczności. W przerwie przed popołudniową dyskusją reprezentanci krajów uczestniczących w projekcie Comenius zasadzili wokół Liceum drzewka na pamiątkę trzyletniej współpracy. Efekty międzynarodowej dyskusji dotyczącej problemów związanych z turystyką w środowisku ‘miejskim’ i ‘wiejskim’ zostały zaprezentowane w formie scenek i żywych obrazów odegranych na holu szkoły. Sobota (12.04) była dniem poświęconym praktycznej stronie turystyki, czyli zwiedzaniu ekologicznego gospodarstwa w okolicach Krakowa oraz Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce.
Efektami tegorocznej pracy ucznestników Projektu były zdjęcia i rysunki zaprezentowane na wystawie, międzynarodowy przewodnik po miastach i regionach, w których znajdują się szkoły uczestniczące w Projekcie (w wersji drukowanej i na CD), multimedialne prezentacje dotyczące istotnych problemów związanych z turystyką w danym regionie i sugestie ich rozwiązań, lista przydatnych wyrażeń przetłumaczona na siedem języków, plakaty i całe mnóstwo zdjęć. Mniej ‘namacalne’ a bardziej ‘słyszalne’ efekty to nawiązanie nowych znajomości i wynikająca z tego konieczność porozumiewania się w języku angielskim, niemieckim bądź francuskim!
 

Pani Lynne Crighton, Dyrektor oraz Anette Corbach, Koordynator, reprezentowały St. Margaret’s School z Bushey, UK; p. Inge Banholzer - Koordynator Projektu, Urspringschule w Schelklingen, Niemcy;  Nils Groven - Zastępca Dyrektora, Peder Ulla - Koordynator i Agnes Lid reprezentowali Sykkylven Vidaregaande Skule z Norwegii; Ann Manhaeve - Heilig Harthandelsinstituut z Waregem w Belgii; Juliana Simak oraz Andrea Klimko przyjechały z Xántus János School w Budapeszcie, Węgry; natomiast Maria Silva - Dyrektor, Maria de Lurdes Ramalho oraz Catarina Castro reprezentowały Escola Secundaria do Restelo z Lizbony w Portugalii.
Ze strony L.O Zakonu Pijarów za program festiwalu odpowiedzialni byli: o. Mateusz Pindelski SP, Z-ca Dyrektora ds. Wychowawczych i p. Violetta Marzec, Szkolny Koordynator Projektu.
Naturalnie wszystkie wyżej wymienione szkoły były także reprezentowane przez uczniów. I tak z Norwegii przyjechali: Ane-Sofie Weiberg-Aurdal, Leni Skotte, Andrea Tenden Erstad, Martin Høydal, Ole Kristian Eidem i Ida Stave. Wielką Brytanię reprezentowały dziewczęta: Amy Lo, Chinasa Chukwu, Briney He, Cynthia Tan, Alice Wang oraz Ronke Peters. Z Węgier przybyli: Adel Kowacs, Mate Kintner, Petra Majlath, Ferenc Gal, Barbara Nemeth i Agnes Hajmer. Szkołę w Belgii reprezentowali: Waqas Waheed, Saskia Dhont, Heleen Daelewijn, Fleur Demey, Lieselot Vanhevel, Bram Lobbens i Alexander Parmentier. Goście z Niemiec to: Tobias Urban, Simon Haindl, Jonas Jaenicke, Lisa Dreibach, Linda Schroll oraz Richard Linden. Portugalię reprezentowali: Beatriz Vila Nova, Sara Simoes, Mariana Homem, Joao O’Neill oraz Madalena Reis.
Uczniowie Liceum Pijarów, którzy gościli uczniów zagranicznych oraz brali czynny udział w festiwalu to: Anna Białek, Maryla Baczyńska, Szymon Domagała,  Magdalena Gąsior, Nikoletta Gałuszka, Jakub Gil, Piotr Golus, Karolina Jaworska,  Mikołaj Jeleń, Michał Jurasz, Grzegorz Legień, Olav Mbeda Ndege, Adam Marszałek, Karolina Myśliwy, Aleksandra Porębska, Maciej Porębski, Karolina Piecuch, Katarzyna Sichelska, Mateusz Stępień, Bartosz Wierzba, Sebastian Wielosz i Maciej Węglarczyk.
Nauczyciele Liceum, którzy włączyli się w przygotowanie festiwalu to: p. Agnieszka Łękawa, p. Agnieszka Grodecka, p. Małgorzata Baczyńska, p. Iwona Pawlicka, p. Katarzyna Nosalska,p. Marzena Sikora - Nautiyal i p. Jadwiga Gajda.