Godziny pracy

Zajęcia edukacyjne     odbywają się od poniedziałku do piątku

                                            w godzinach od 08:00 do 15:15

Zajęcia pozalekcyjne  (koła zainteresowań, olimpijskie, sportowe)

                                            mogą odbywać się w godzinach późniejszych

Sekretariat Liceum        pracuje w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   w godzinach od 7:45 do 15:00

                                              we środę w godzinach od 7.45 do 17.00   

Dyżur dyrekcji dla rodziców 

(należy uzgodnić godzinę przez sekretariat)