II wojna światowa

 

Tajne komplety

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku był tragiczny dla całego szkolnictwa polskiego. Również szkoła pijarska poniosła dotkliwe starty. Obiekt w Rakowicach został zajęty przez formacje niemieckiej Luftwaffe, a bogate wyposażenie gabinetów i pracowni wraz z biblioteką zostało  częściowo zrabowane, reszta barbarzyńsko zniszczona. Ocalała tylko część dokumentacji i trochę książek.

 18 listopada 1939 roku wszystkie polskie gimnazja i licea zostały zamknięte, a nauka zakazana.    Władze niemieckie zezwoliły jedynie na  prowadzenie 7-klasowych szkół powszechnych i 2-letnich zawodowych, których program pozbawiony był historii, geografii i literatury polskiej. 

W zaistniałej sytuacji pozostało tylko jedno wyjście- zorganizowanie nauczania tajnego. Było dużą osobistą zasługą ówczesnego dyrektora szkoły Alfreda Romanowicza, że już od 1 grudnia 1939 r. rozpoczęły się tajne komplety (w pomieszczeniach klasztornych i prywatnych mieszkaniach). W trudnych i niebezpiecznych - tak dla uczniów jak i nauczycieli - warunkach zdobywało wiedzę kilkudziesięciu czniów.  21 absolwentów zdało egzamin dojrzałości przed tajną komisją egzaminacyjną.

Wielu uczniów i nauczycieli zginęło w czasie wojny w obozach koncentracyjnych lub w egzekucjach publicznych.

Wycofując się z Krakowa w styczniu 1945 roku, Niemcy podpalili budynek szkoły. Gmach płonął przez dobę i wypalił się całkowicie.