Klasa Konarskiego

 

Wieloetapowy konkurs wewnątrzszkolny, mający wyłonić najbardziej zaangażowaną, wszechstronną - po prostu najlepszą klasę  - Klasę Konarskiego. Brana jest pod uwagę  klasyfikacja roczna, frekwencja, czytelnictwo, działalność charytatywna a także wyniki różnych konkursów.

 


 

Regulamin konkursu „Klasa Konarskiego”

I. Czas trwania:  cały rok szkolny

II. Uczestnicy:  wszystkie klasy pierwsze i drugie.

III. Konkursy  stałe wliczane do punktacji (realizowane w miarę możliwości):
    1. Charytatywny - drużynowo – 2 razy w roku
    2. Zielona klasa- drużynowo – październik
    3. Film reklamujący szkołę – drużynowo – listopad
    4. Turniej tenisa stołowego – indywidualnie - listopad
    5. Wystrój świąteczny klasy - drużynowo – grudzień
    6. Średnia ocen na semestr - drużynowo – styczeń
    7. Średnia ocen na semestr - indywidualnie – styczeń
    8. Czytelnictwo na semestr - drużynowo i indywidualnie – styczeń
    9. Konkurs na najmniejszą liczbę spóźnień w semestrze – drużynowo – styczeń
  10. Turniej szachowy – indywidualnie - luty
  11. Konkurs wiedzy o Anglii im. Prof. K. Płachty etap I - drużynowo i indywidualnie – marzec
  12. Konkurs wiedzy o Anglii im. Prof. Krystyny Płachty finał - drużynowo – kwiecień
  13. Konkurs piosenki obcojęzycznej – indywidualnie - maj
  14. Konkurs wiedzy o sporcie w ramach Memoriału Pływackiego im. Prof. Włodzimierza Kękusia–drużynowo  i indywidualnie - czerwiec  

  15. Zawody pływackie w ramach Memoriału Pływackiego im. Prof. Włodzimierza Kękusia –indywidualnie  i drużynowo– maj / czerwiec

  16. Zawody z pierwszej pomocy przedmedycznej im. Kuby Ciołka – drużynowo - czerwiec

  17. Średnia ocen rocznych -  indywidualnie i  drużynowo – czerwiec
  18. Czytelnictwo rocznie - indywidualnie i drużynowo – czerwiec
  19. Konkurs na najmniejszą liczbę spóźnień w roku szkolnym – drużynowo – czerwiec.

IV. Konkursy dodatkowe: Ustalane na bieżąco w ciągu roku szkolnego po konsultacji z opiekunem samorządu.

V.  Punktacja wszystkich konkursów:
1 miejsce 10 pkt.
2 miejsce 8 pkt.
3 miejsce 6 pkt.
4 miejsce 5 pkt.
5 miejsce 4 pkt.
6 miejsce 3 pkt.
7 miejsce 2 pkt.
8 miejsce 1 pkt.

VI. Publikacja wyników:
Wyniki konkursów publikowane są na bieżąco.
Wyniki zbiorcze Konkursu "Klasa Konarskiego" - dwa razy w semestrze.

VII.  Nagrody stałe:
1. Nad drzwiami sali zwycięskiej klasy wisieć będzie przez rok symbol zwycięstwa w konkursie.
2. Trzy pierwsze miejsca -  dyplomy okolicznościowe.
3. Zwycięska klasa w następnym roku otrzymuje 1 dodatkowy dzień na wycieczkę wyjazdową.
4. Klasa, która zajmie drugie miejsce, w następnym roku otrzyma jeden dzień na wyjście na terenie Krakowa.
5. Klasa, która zajmie trzecie miejsce, w następnym roku uzyska jeden dzień bez pytania.

VIII. Nagrody zmienne: w miarę możliwości (bywają miłe niespodzianki).