Być bliżej Boga i człowieka.

23.03.2018

W tym haśle możemy streścić czas rekolekcji, które odbywały się w dniach 21-23 marca 2018 r. Uczniowie byli podzieleni rocznikami i dla każdego rocznika inne osoby prowadziły ćwiczenia duchowe.

Uczniowie pierwszych klas z s. Teresą Pawlak, albertynką odkrywali osobę św. Alberta Chmielowskiego i uczyli się pomocy najuboższym. Uczniowie drugich klas ze wspólnotą Dobrego Pasterza z Katowic odkrywali wartość życia, i to, że pomimo trudnych momentów i ciężkich doświadczeń można trwać w miłości do Boga. Uczniowie trzecich klas z Pijarską Wspólnotą Wiary z Rzeszowa uczyli się jak współpracować z Bogiem na ścieżce kariery zawodowej i życia rodzinnego.