Dokąd zmierzasz?

20.04.2018

Pod hasłem "Dokąd zmierzasz?" , 18 kwietnia odbyło się ostatnie spotkanie szkolnego etapu pijarskiego synodu. Dekoracja przygotowana przez młodzież nawiązywała do drogi prowadzącej do Chrystusa.

W trakcje adoracji Najświętszego Sakramentu rozważaliśmy spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus, a na jej zakończenie, każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo. Później spotkaliśmy się przed szkołą, gdzie dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli przy wspólnym stole posililiśmy się kiełbaskami i sałatką. Ostatnią część spotkania stanowiły spotkania w małych grupach.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Pijarskim Synodzie Młodych. Od 1-3 maja, pięcioosobowa delegacja z naszej szkoły będzie uczestniczyć w synodzie na szczeblu krajowym.