Klub Wyspiańskiego

14.11.2017

14 listopada 2017 r. nasze liceum dołączyło do Klubu Wyspiańskiego przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Klub jest inicjatywą dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego adresowaną do młodzieży licealnej, której celem „jest stworzenie przestrzeni kształtowania przyszłych elit kulturalnych naszego miasta, regionu i kraju”.

Do projektu zostali zaproszeni uczniowie LOZP, którzy wraz ze swoimi opiekunami spędzili w gmachu teatru kilka niezapomnianych godzin.

Spektakl ”Prolog” opowiadający o początkach Teatru Miejskiego  został poprzedzony wykładem prof. Piotra Augustyniaka, który również moderował dyskusję widzów z aktorami.

Pobyt w teatrze był także połączony ze zwiedzaniem zabytkowego budynku. Mamy nadzieję, że współpraca z teatrem będzie bardzo owocna. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w  próbach generalnych i  spotkaniach teatralno - filozoficznych pod tytułem „Sztuka myślenia” i innych wydarzeniach.     

Anna Hawlena - Drożdżak