Listopadowy koniec roku

26.11.2017

Od soboty 26 listopada 2016 roku do niedzieli 26 listopada roku 2017 Zakon Pijarów przeżywał swój szczególny, święty czas – Rok Jubileuszowy, ogłoszony dla upamiętnienia czterechsetlecia istnienia zgromadzenia i dwieście pięćdziesiątej rocznicy kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza.

Rozpoczęcie obchodów jubileuszowych odbyło się w miejscu dla polskich pijarów szczególnym, czyli w naszym Liceum, będącym wszak spadkobiercą Collegium Nobilium, najważniejszej szkoły stworzonej przez Stanisława Konarskiego – zakończenie miało miejsce w przestrzeni nie mniej symbolicznej, czyli w zespole Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu (to tu już w 1670 roku powstała szkoła prowadzona przez zakon; tu odbywały się Kapituły Prowincjalne; tutaj wreszcie – właśnie na jednej z kapituł – ks. Konarski przedstawił w roku 1753 swoją rewolucyjną wizję reformy szkolnictwa pijarskiego). Delegacji naszej wspólnoty szkolnej oczywiście nie mogło w Łowiczu zabraknąć...

Centralnym punktem uroczystości w łowickiej szkole było przedstawienie pani Bożeny Mostowskiej „Wyzwanie”, w brawurowy sposób poddające refleksji miejsce św. Józefa Kalasancjusza we współczesnym świecie (nie tylko szkolnym) oraz przygotowana przez o. Jacka Wolana prezentacja podsumowująca dzieła Roku Jubileuszowego. Najważniejsze jednak – co oczywiste – odbyło się w kościele: w przepięknej barokowej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. Tam właśnie licznie zebrani goście i wierni (wśród nich również delegacje w słynnych pasiastych strojach łowickich) uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył – dodatkowo podkreślając swoją obecnością wyjątkową rangę wydarzenia – Jego Eminencja ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski.