Nasze Liceum ZŁOTĄ SZKOŁĄ!

06.02.2019

Możemy być dumni z efektów naszej pracy! Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie uzyskało tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY w Rankingu Perspektyw.  Zajęliśmy 118. miejsce wśród liceów w Polsce, a wśród małopolskich szkół tego typu  12.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. 
W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Gratulacje należą się wszystkim, którzy pracując na swój sukces, przyczynili się do tego wyjątkowego sukcesu LOZP.
Zachęcamy do zapoznania się z Rankingiem Perspektyw na stronie: http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-ogolnoksztalcacy...