Post, modlitwa i jałmużna.

17.03.2018

Przez ostatnie trzy tygodnie, w rozmowach, katechezach, kazaniach, ale także poprzez banery i plakaty, mogliśmy odkrywać post, modlitwę i jałmużnę. 

Te trzy ćwiczenia duchowe, akcentowane w Wielkim Poście pomagają nam doświadczyć Boga, Jego obecności i bliskości. Kończąc ten cykl tematyczny warto pamiętać o tym co pisał św. Piotr Chryzolog: "To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie, niech ich nikt nie rozłącza, gdyż nie znają podziału. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic nie ma. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia”.