Przyjmowanie

12.10.2018

12 października obchodziliśmy w Szkole podwójne święto – Dnia Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły (jest nim wszak Stanisław Konarski, bez którego inspiracji wielkie oświeceniowe dzieło Komisji Edukacji Narodowej nie doszłoby do skutku). A jeśli dodać do tego tradycyjną nazwę tego ważnego momentu każdego roku szkolnego – czyli Dzień Nauczyciela – to wyjdzie na to, że świętowaliśmy potrójnie.

Każdy z tych trzech elementów był obecny w naszej celebrze. Na holu szkoły spektakl przygotowany przez uczniów pod opieką pani Anny Hawleny-Drożdżak przypomniał nam najważniejsze myśli księdza Stanisława, a krótki koncert Aleksandry Kąckiej z klasy 2A był rodzajem upominku uczniów dla nauczycieli. Nauczycielom dziękowali też przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, a nade wszystko – Ksiądz Dyrektor, który wręczył nagrody szczególnie zasłużonym pracownikom Szkoły: paniom Jolancie Przybylskiej i Ilonie Rudce oraz o. Mariuszowi Rabczakowi.

Oczywiście – najważniejsze dokonało się podczas uroczystej Mszy Świętej, kiedy to nowoprzyjęci uczniowie Podstawówki i Liceum złożyli uroczyste ślubowanie.

Wieczór wcześniej – czyli w czwartek 11 października – licealni pierwszacy przyjmowani byli do grona uczniów naszej Szkoły w sposób nieco mniej formalny, czyli podczas tradycyjnych otrzęsin. Szkoda, że w brawurowo przygotowanej przez Samorząd zabawie zechciało wziąć udział tak mało uczennic…

Na zakończenie trzeba przypomnieć, że oficjalnemu (temu piątkowemu) obchodowi Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyła mała wystawa upamiętniająca postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przygotowana i poprzedzona prelekcją przez pana Marka Kędziorka, promotora kultu męczeńskiego kapelana Solidarności.