Warszaty muzealne

11.04.2018

Od września ubiegłego roku dwudziestoosobowa  grupa uczniów klas pierwszych uczestniczy w warsztatach muzealnych. Cykl spotkań warsztatowych  podporządkowany został zasadom periodyzacji literatury, aby w ten sposób łatwiej było uczniom łączyć posiadaną już wiedzę historycznoliteracką ze zjawiskami ze sztuk plastycznych.

Za nami większość lekcji muzealnych. Widzieliśmy już antyczne zbiory Hutten-Czapskich, sztukę średniowiecza i baroku przybliżono nam w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ulicy Kanoniczej. Sztukę czasów oświecenia i romantyzmu poznawaliśmy w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Sale: Bacciarellego, Michałowskiego, Siemiradzkiego) oraz w Gmachu Głównym – w Galerii „Broń i Barwa w Polsce”, gdzie w czasie warsztatów zwiedzaliśmy ekspozycję prezentującą dawne militaria. Naszą wędrówkę po sezamie dziewiętnastowiecznej sztuki kontynuowaliśmy w Domu Jana Matejki. Tajemnice sztuki Matejkowskich uczniów odkrywaliśmy na nowo otwartej ekspozycji dzieł Stanisława Wyspiańskiego oraz w Domu Józefa Mehoffera. Na naszej drodze poznawania skarbów krakowskiej sztuki nie mogło zabraknąć najmłodszego oddziału Muzeum Narodowego - Pawilonu Józefa Czapskiego. Za pośrednictwem biografii artysty, mogliśmy wejść w tajemnicę sztuki (kapizm)  i strasznej historii XX wieku (zsyłka, kłamstwo katyńskie, doświadczenie emigracji).
  Przed nami zwiedzanie Szuflady Szymborskiej w Kamienicy Szołayskich.  Czekamy z niecierpliwością...