Życzenia Wielkanocne

04.04.2015

Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!
Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
poprzez blask dzisiejszego poranka
nadaje sens krzyżom codzienności,
rozjaśniając je nadzieją.
Pokój - dar Zmartwychwstałego
niech zamieszka w naszych sercach
i pozwala śpiewać radosne ALLELUJA!