Matura 2012 i EWD

 

 

Edukacyjna Wartość Dodana

wskaźniki trzyletnie – lata 2010-2012

Wskaźnik EWD pozwala ocenić efektywność kształcenia – czyli odpowiedzieć w jakim stopniu absolwenci naszego Liceum uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki wyższe od oczekiwanych na podstawie rezultatów egzaminu gimnazjalnego.

Więcej informacji: matura.ewd.edu.pl

Przedmioty humanistyczne

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty:

przedmiot

razem

poziom rozszerzony

j. polski

310

61

historia

32

32

WOS

52

52

Język polski

Liczba osób zdających:

przedmiot

razem

poziom rozszerzony

j. polski

310

61

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Liczba osób zdających poszczególne przedmioty:

przedmiot

razem

poziom rozszerzony

matematyka

308

113

biologia

110

110

chemia

104

101

fizyka

50

42

geografia

30

29

informatyka

9

9

Matematyka

Liczba osób zdających:

przedmiot

razem

poziom rozszerzony

matematyka

308

113