Matura 2013 i EWD

 

Edukacyjna Wartość Dodana

Wskaźnik EWD pozwala ocenić efektywność kształcenia – czyli odpowiedzieć w jakim stopniu absolwenci naszego Liceum uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki wyższe od oczekiwanych na podstawie rezultatów egzaminu gimnazjalnego.
Więcej informacji: matura.ewd.edu.pl

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka