Matura 2014 i EWD 

    

 

Edukacyjna Wartość Dodana

wskaźniki trzyletnie – lata 2012-2014

 

         Wskaźnik EWD pozwala ocenić efektywność kształcenia – czyli odpowiedzieć w jakim stopniu absolwenci naszego Liceum uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki wyższe od oczekiwanych na podstawie rezultatów egzaminu gimnazjalnego.

         Prezentowane tutaj wykresy obejmują rezultaty matury za lata od 2012 do 2014 w porównaniu  do średnich wyników liceów ogólnokształcących województwa małopolskiego.

Więcej informacji: matura.ewd.edu.pl

 

 

        Przedmioty humanistyczne

 

 

       Język polski


            Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

         Matematyka