Matura 2015 i EWD

Wyniki matury w skali centylowej

Wynik matury 2015 był po raz pierwszy podawany także w skali centylowej. Pozwala to ustalić jaki jest odsetek liczby maturzystów, którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik egzaminu taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

Skala centylowa pozwala także porównywać ze sobą  wyniki matur w różnych latach.

 


 

 

 

Wyniki matury w skali procentowej