Msze klasowe

WYBRANE PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE W ROKU 2019/2020

  • Msza Święta Wspólnoty Szkolnej (22.09.2019 r., 27.10.2019 r., 24.11.2019 r., 23.02.2020 r.,  22.03.2020 r., 24.04.2020 r., 24.05.2020 r.),
  • Czuwanie modlitewne dla uczniów i  absolwentów (27.09; 24.11 i 13.12.2019 r., 21.02; 7.04 i 10.05.2020 r.),
  • SMP - XIX Spotkanie Młodzieży Pijarskiej (Kraków, 11-14.10.2019 r.),
  • Kurs Animatora Pijarskiego 2 (Warszawa, 29.11-1.12.2019 r.),
  • Msze roratnie (2-20.12.2019 r., godz. 7:10),
  • Sylwester pijarski (Poznań, 29.12.2019 r. – 1.01.2020 r.),
  • Rekolekcje wielkopostne dla uczniów (18-20.03.2020 r.),
  • DIP – Dni Integracji Pijarskiej + Lednica (Poznań, 5-7.06.2020 r.),
  • KAP - Kurs Animatora Pijarskiego (Poznań, 10-14.06.2020 r. )