Nasi stypendyści

Stypendyści w roku szkolnym 2019/2020

 

Mikołaj Bułka (IIIc) został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Anna Ciećkiewicz  (IIIc) została stypendystką  Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.

Mikołaj Bułka (IIIc) został stypendystą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2018/2019

 

Nina Plackowska (III d) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Sebastian Romaniak (IIc) został stypendystą Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018.

Anna Ciećkiewicz (2e), Mateusz Brzóska (3e), Magdalena Lenarska (3e), Krzysztof Surówka (3c), Andrzej Kmiecik (1c), Mikołaj Maślak (1c), Michał Krenich (2c),  Zuzanna Chwała (2f)  i
Joanna Krzeszowiak (2f) są stypendystami Reginalnego Programu Stypendialnego Województwa Małopolskiego

Mikołaj Bułka (2c) został zakwalifikowany na Letnią Szkołę Fizyki organizowaną przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Fizyka Pasja Społeczeństwo prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Anna Grabowska (3d) została stypendystką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendium to jest przyznawane na cały czas studiów dla  szczególnie uzdolnionych osób.

 

 

 

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2017/2018

 

Magdalena Lenarska (II e) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Julianna Dąbrowa, Julia Kącik, Joanna Krzeszowiak z klasy 1f, Magdalena Lenarska i Mateusz Brzóska  z klasy 2e zostali stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego na rok szk. 2017/2018. Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju.

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2016/2017

 

Krzysztof Hernik - uczeń klasy 2b - otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej na rok szkolny 2016/2017

Rafał Prokop - uczeń klasy 2b - został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2016/2017.

 

Magdalena Lenarska (1e), Agnieszka Kamień, Michał Magiera, Kuba Semczyszyn (3c), Krzysztof Hernik (2b) i Krzysztof Surówka (1c)  zostali stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego. Celem tego projektu  jest pomoc w naukowym rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów.  Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2015/2016

Adrian Gołąb - uczeń klasy 3b - otrzymał  Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w nauce. Adrian zdobył w ubiegłym roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty w 6 olipiadach!

Rafał Prokop - uczeń klasy 1b- został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2015/2016.

Adrian Gołąb - uczeń klasy 3b-  otrzymał STYPENDIUM  MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ za   wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015.

Adrian Gołąb - uczeń klasy 3b - otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej na rok szkolny 2015/2016

Adrian Gołąb (3b) otrzymał  "Laur Olimpijski" - nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2014/2015

Jerzy Król - uczeń klasy 3e - otrzymał  STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW RP dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Michał Wójciak - absolwent-  otrzymał STYPENDIUM  MINISTRA EDUKACJI  za   rok szkolny 2013/2014.

Grzegorz Kasparek - uczeń klasy 2e został stypendystą Sapere Auso - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej 2014-2015.

Dominik Augustyn, Mateusz Kozioł - uczniowie klasy 2e są stypendystami "Małopolskiego  Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" na rok szkolny 2014/2015

 

Stypendyści w roku szkolnym 2013/2014

Michał Wójciak - laureat nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla uczniów.

Michał Wójciak - uczeń klasy 3b- został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2013/2014.


Michał Wójciak  otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Grzegorz Kasparek - uczeń klasy 1e został stypendystą Sapere Auso - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej 2013-2014.


Michał Wójciak - uczeń klasy 3b został stypendystą Sapere Auso - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej 2013-2014.


W ramach projektu  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2013/2014 dwóch uczniów  z klasy pierwszej otrzymało stypendium .

 

Stypendyści w roku szkolnym 2012/2013

Ilona Podlecka - laureatka nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla uczniów


Jan Kowalczyk - uczeń klasy 2e - otrzymał stypendium  w ramach projektu  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2012/2013.


Wojciech Czyszczoń - uczeń klasy 2c - otrzymał stypendium  w ramach projektu  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2012/2013.


Gabriela Mielecka - uczennica klasy 3c - otrzymała  STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW RP dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.


Ilona Podlecka - uczennica klasy 3a - została przyjęta do grona stypendystów poznawczych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2012/2013.

 

Stypendyści w roku szkolnym 2011/2012

„Sapere auso” jest najwyższą nagrodą, przyznawaną przez Dyrektora Liceum  za zgodą Rady Pedagogicznej, jaką może zostać wyróżniony uczeń klasy trzeciej Liceum Pijarów na zakończenie nauki w Szkole. Z radością informujemy, że w  minionym roku szkolnym do grona wyróżnionych dołączył Krzysztof Gajkowski –Wójcik.

Krzysztof Gajkowski-Wójcik (uczeń klasy 3c)  otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW RP DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ na rok szkolny 2011/2012