Nasi stypendyści

Stypendyści w roku szkolnym 2018/2019

 

Nina Plackowska (III d) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Sebastian Romaniak (IIc) został stypendystą Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018.

Anna Ciećkiewicz (2e), Mateusz Brzóska (3e), Magdalena Lenarska (3e), Krzysztof Surówka (3c), Andrzej Kmiecik (1c), Mikołaj Maślak (1c), Michał Krenich (2c)  są stypendystami Reginalnego Programu Stypendialnego Województwa Małopolskiego

Mikołaj Bułka (2c) został zakwalifikowany na Letnią Szkołę Fizyki organizowaną przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Fizyka Pasja Społeczeństwo prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Anna Grabowska (3d) została stypendystką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendium to jest przyznawane na cały czas studiów dla  szczególnie uzdolnionych osób.

 

 

 

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2017/2018

 

Magdalena Lenarska (II e) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Julianna Dąbrowa, Julia Kącik, Joanna Krzeszowiak z klasy 1f, Magdalena Lenarska i Mateusz Brzóska  z klasy 2e zostali stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego na rok szk. 2017/2018. Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju.

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2016/2017

 

Krzysztof Hernik - uczeń klasy 2b - otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej na rok szkolny 2016/2017

Rafał Prokop - uczeń klasy 2b - został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2016/2017.

 

Magdalena Lenarska (1e), Agnieszka Kamień, Michał Magiera, Kuba Semczyszyn (3c), Krzysztof Hernik (2b) i Krzysztof Surówka (1c)  zostali stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego. Celem tego projektu  jest pomoc w naukowym rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów.  Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2015/2016

Adrian Gołąb - uczeń klasy 3b - otrzymał  Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w nauce. Adrian zdobył w ubiegłym roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty w 6 olipiadach!

Rafał Prokop - uczeń klasy 1b- został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2015/2016.

Adrian Gołąb - uczeń klasy 3b-  otrzymał STYPENDIUM  MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ za   wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2014/2015.

Adrian Gołąb - uczeń klasy 3b - otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej na rok szkolny 2015/2016

Adrian Gołąb (3b) otrzymał  "Laur Olimpijski" - nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

 

 

Stypendyści w roku szkolnym 2014/2015

Jerzy Król - uczeń klasy 3e - otrzymał  STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW RP dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Michał Wójciak - absolwent-  otrzymał STYPENDIUM  MINISTRA EDUKACJI  za   rok szkolny 2013/2014.

Grzegorz Kasparek - uczeń klasy 2e został stypendystą Sapere Auso - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej 2014-2015.

Dominik Augustyn, Mateusz Kozioł - uczniowie klasy 2e są stypendystami "Małopolskiego  Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych" na rok szkolny 2014/2015

 

Stypendyści w roku szkolnym 2013/2014

Michał Wójciak - laureat nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla uczniów.

Michał Wójciak - uczeń klasy 3b- został przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2013/2014.


Michał Wójciak  otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Grzegorz Kasparek - uczeń klasy 1e został stypendystą Sapere Auso - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej 2013-2014.


Michał Wójciak - uczeń klasy 3b został stypendystą Sapere Auso - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej 2013-2014.


W ramach projektu  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2013/2014 dwóch uczniów  z klasy pierwszej otrzymało stypendium .

 

Stypendyści w roku szkolnym 2012/2013

Ilona Podlecka - laureatka nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa dla uczniów


Jan Kowalczyk - uczeń klasy 2e - otrzymał stypendium  w ramach projektu  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2012/2013.


Wojciech Czyszczoń - uczeń klasy 2c - otrzymał stypendium  w ramach projektu  "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" na rok szkolny 2012/2013.


Gabriela Mielecka - uczennica klasy 3c - otrzymała  STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW RP dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.


Ilona Podlecka - uczennica klasy 3a - została przyjęta do grona stypendystów poznawczych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2012/2013.

 

Stypendyści w roku szkolnym 2011/2012

„Sapere auso” jest najwyższą nagrodą, przyznawaną przez Dyrektora Liceum  za zgodą Rady Pedagogicznej, jaką może zostać wyróżniony uczeń klasy trzeciej Liceum Pijarów na zakończenie nauki w Szkole. Z radością informujemy, że w  minionym roku szkolnym do grona wyróżnionych dołączył Krzysztof Gajkowski –Wójcik.

Krzysztof Gajkowski-Wójcik (uczeń klasy 3c)  otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW RP DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ na rok szkolny 2011/2012