Katechezy dla dorosłych: Wiara 18+

katechezy-dla-doroslych-wiara-18.jpg

Wokół encykliki Lumen fidei  (2013 r.)

We czwartki o 19.30 w Liceum.

20 IX  Kiedy wierzący osiąga dojrzałość?

11 X    Dlaczego można żyć bez wiary?

8 XI    Jak zmienia się życie wierzącego?

29 XI  Co mogę zrobić dla mojej wiary?