Konkurs Wiedzy o Anglii

Konkurs Wiedzy o Anglii 2016


Już po raz 14 odbędzie się Konkurs Wiedzy o Anglii im. prof. Krystyny Płachty, jego pomysłodawczyni i nauczycielki języka angielskiego w naszym liceum, zmarłej w 2002 roku.
Tym razem tematyka konkursu obejmuje panowanie dynastii Stuartów 
(Jakub I, Karol I, Karol II, Jakub II, Maria, Anna) w latach 1603 – 1714.

Tradycyjnie zapraszamy do udziału reprezentacje klas pierwszych i drugich w trzyosobowych składach, gdyż konkurs obejmuje trzy dziedziny:
a) historię Anglii – pytania przygotuje prof.  Janusz Podwika
b) literaturę angielską – pytania przygotuje prof. Violetta Marzec
c) sztukę / architekturę – pytania przygotuje prof. Tomasz Tisończyk

Pierwszy etap konkursu (tylko pisemny) odbędzie się w połowie marca, natomiast wielki finał z udziałem pięciu najlepszych drużyn będzie miał miejsce 4 kwietnia 2016.

Pytania z literatury będą dotyczyć poniższych autorów i utworów:
1) czasy jakobińskie:  Ben Jonson, Beaumont i Fletcher, John  Webster,
   John Donne (Medytacja XVII, Pchła) – poezja metafizyczna,
2) Biblia Króla Jakuba
3) czasy karolińskie: Cavalier poets (Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carew) , John Milton, Andrew Marvell
4) czasy restauracji: John Dryden, Aphra Behn, John Bunyan

The House of Stuart coat of arms: