Konkurs wiedzy o Anglii - edycja 2019. ERA WIKTORIAŃSKA

 

Era Wiktoriańska 1837 – 1880
Kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Anglii im. Krystyny Płachty powięcona jest okresowi
panowania królowej Wiktorii Hanowerskiej, nazwanemu póżniej Epoką Wiktoriańską.
Pierwszy etap konkursu (pisemny) odbędzie się w połowie marca, a finał (ustny) na początku
kwietnia. Dokładne daty zostaną podane.


Pytania przygotowują:
Literatura – p. Violetta Marzec
Historia – p. Janusz Podwika
Historia sztuki – p. Tomasz Tisończyk


smileyW części dotyczącej literatury angielskiej tego okresu pytania dotyczyć bądą utworów podanych poniżej:
(należy znać tytuły utworów po polsku i angielsku, bohaterów, streszczenie fabuły)


•  Charles Dickens - Oliver Twist, Christmas Carol, David Copperfield, Hard Times, A Tale of Two Cities, Great Expectations
•  Thomas Hardy – Far from the Madding Crowd, Tess of the D’Urbervilles, Jude the Obscure
•  William Makepeace Thackeray – Vanity Fair,
•  George Eliot (Mary Ann Evans) – The Mill on the Floss, Middlemarch, Daniel Deronda
•  Charlotte Bronte – Jane Eyre
•  Emily Bronte – Wuthering Heights
•  Mrs. Elizabeth Gaskell – North and South, Cranford
•  Wilkie Collins - The Woman in White, The Moonstone
•  Lewis Carroll (Charles L. Dodgson) – Alice’s Adventures in Wonderland, Through the Looking Glass
•  Robert Louis Stevenson – Treasure Island, Kidnapped, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
•  Charles Darwin – On the Origin of Species
•  John Ruskin – Modern Painters, The Seven Lamps of Architecture
(VM)

Żródła:
Historia Literatury Angielskiej, P. Mroczkowski
Dzieje Kultury Brytyjskiej, W. Lipoński
Wikipedia – część informacji dostępna w wersji angielskiej

 

smileyW części poświęconej historii sztuki należy znać zagadnienia wymienione poniżej:

1. Charakterystyka stylu wiktoriańskiego w architekturze prywatnej, oficjalnej i sakralnej (przykładowe budowle: Zamek Windsor, Muzeum Brytyjskie, Parlament Brytyjski, Red House, Kościół Wszystkich Świętych na ul. św. Małgorzaty w Londynie, i inne.)
2. Malarstwo i ruchy malarskie ery wiktoriańskiej (np. grupa Pre-rafaelitów).
3. Styl wiktoriański w rzemiośle artystycznym.
4. Życie i twórczość wymienionych niżej osób:
John Ruskin, Edwin Henry Landseer, Charles Barry, Robert Smirke (architekt), John Everett Millais, William Holman Hunt, Ford Madox Brown, Dante Gabriel Rossetti, Henry Wallis, William Dyce, Emily Mary Osborn, John Roddam Spencer Stanhope, Edward Coley Burne-Jones, John William Waterhouse,  William Butterfield, William Morris, Philip Webb, Frederic Leighton, Lawrence Alma-Tadema, George Frederic Watts.

smileyCzęść historyczna to życie i panowanie królowej Wiktorii, oraz historia Anglii w latach 1837-1901.