Konkurs Wiedzy o Anglii im. prof. Krystyny Płachty

 

Tematyka konkursu:

Epoka georgiańska (1714 - 1830)

 

 

 

 

 

 

Epoka georgiańska (1714 - 1830)

 

Zakres:
1. Historia sztuki: (p. T. Tisończyk)

William Blake (1757-1827)
Z zakresu sztuk plastycznych obowiązuje znajomości rycin i grafik Williama Blakea:

- jaką techniką zostały wykonane,
- co przedstawiały i jakie są tych obrazów źródła ikonograficzne (np. jakie motywy literackie ilustrują);
- w końcu w jakich muzeach lub kolekcjach te dzieła się znajdują

Wiele z tych informacji można znaleźć pod adresem http://www.blakearchive.org/

Obowiązuje również znajomość biografii artysty i innym spraw z jego życia. W tym celu proszę o lekturę fragmentu książki, udostępnionej Wam w formie ksera w szkolnej bibliotece:

Haldane McFall, Przez chwilę obcować będziemy z człowiekiem, który miewał wizye potężne a niejasne, s. 304-324, w: tenże, Historya malarstwa. T7. Malarstwo angielskie, Lwów 1913.

2. Historia: (p. J. Podwika)
panowanie Jerzego I, Jerzego II, Jerzego III, Jerzego IV

3. Literatura: (p. V. Marzec)
Pytania będą dotyczyć życiorysu i twórczości, czyli należy przeczytać informacje biograficzne, co dany autor napisał (tytuły mogą być podane w pytaniu po angielsku albo po polsku) oraz jaka była tematyka / bohaterowie najważniejszych /najbardziej znanych utworów.
1) Samuel Richardson
2) Lawrence Sterne
3) Samuel Johnson
4) Henry Fielding
5) Horace Walpole, Mrs. Radcliffe - powieść gotycka
6) Jane Austen
7) Sir Walter Scott
Poezja:
8) William Blake
9) Robert Burns
10) S.T. Coleridge
11) J. Keats
12) W. Wordsworth
13) Lord Byron
14) P. B. Shelley