Listy uczniów przyjetych do klas pierwszych

Lista Uczniów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów na rok szkolny 2016-2017 jest  wywieszona w Liceum.

Przypominamy, że zebranie Rodziców przyjętych Uczniów odbędzie się w dniu 14 lipca 2016 o godzinie 18.00 w holu Liceum.

Zapraszamy serdecznie.