"...z Nikodemem"- spotkanie dla Rodziców

" I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma"  Ap 21,1

W ostatni piątek Roku Wiary, w ostatnich dniach miesiąca listopada poświęconego w szczególnej pamięci o zmarłych zapytamy się o koniec naszego życia i o to, co będzie się z nami działo po naszej śmierci.

Na co możemy liczyć? Czego możemy się spodziewać, a co będzie dla nas zupełną niespodzianką? Co przeminie? Co pozostanie?
Zapraszam Państwa na wspólne poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania.

Mam nadzieję, że ostatnie w roku 2013 spotkanie  z Nikodemem będzie okazją do umocnienia naszej wiary i do odnalezienia ostatecznego celu naszej ziemskiej wędrówki, lub, jak sugeruje nam Apokalipsa, morskiej wyprawy.

Zapraszam serdecznie na spotkanie - piątek, 22 listopada, budynek Liceum, godz. 19.00