O szkole

♦ Godziny pracy

♦ Niezbędnik (Dyrekcja, Administracja, Biblioteka, Pedagog, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski)

♦ Historia szkoły

♦ Dokumenty urzędowe

♦ Losy absolwentów  (badanie prowadzone we współdziałaniu  z Wojewódzkim Urzędem Pracy)

♦ Wirtualny spacer

♦ Spacer przez szkolny park - strona wykonana przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum w ramach edukacyjnego projektu biologiczno-informatycznego "Zielone płuca szkoły". Park  łączy zabudowania Liceum i Gimnazjum.

       mailStatut Liceum - na stronie BIP

 

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie jest szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony przez Kuratora Oświaty w Krakowie. Podstawą procesu wychowawczego  są zasady i wartości chrześcijańskie. 

Uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.10.

Uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych, olimpijskich, a także warsztatów specjalistycznych. W razie potrzeby uczniowie mają prawo do indywidualnych lekcji
konsultacyjnych z nauczycielami.

Teren wokół Liceum i wewnątrz budynków objęty jest systemem monitoringu.

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki wszyscy nowo przyjęci uczniowie wraz z kolegami ze starszych roczników i wychowawcami wyjeżdżają na rekolekcjowakacyjny obóz integracyjny.  Uczniowie Liceum mają możliwość wyjazdów w ramach międzynarodowych wymian szkół.

Liceum oferuje liczne stypendia: olimpijskie, naukowe, za szczególnie wyróżniającą się postawę, za wyróżniające osiągnięcia sportowe, a także stypendia socjalne dostępne od pierwszego miesiąca nauki w Liceum.

Codzienny kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

*Spacer przez szkolny park  - strona wykonana przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum w ramach edukacyjnego projektu biologiczno-informatycznego "Zielone płuca szkoły". Park  łączy zabudowania Liceum i Gimnazjum.

 

♦ Nasza szkoła  prezentacja w pliku pdf

 

Zobacz krótki film o naszej szkole nakręcony i wyemitowany przez TVP Kraków w cyklu "Pomysł na sukces".