Po roku 1989

 

O "szkołę na wysokim poziomie"

Rok szkolny 1989/90 rozpoczął nowy etap w historii Liceum. W zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej szkoła uzyskała szanse rozwoju i działania.  Na fali przemian w Polsce  oddano pijarom budynek  przy ul. Akacjowej. Niestety  był on w opłakanym stanie i wymagał gruntownego remontu. Prace trwały osiem miesięcy.

Rok szkolny 1990/91 uczniowie rozpoczęli w odremontowanej szkole. Po raz pierwszy w historii szkoły przyjęto do klas pierwszych   dziewczęta. Od tego roku wprowadzono też nowy program nauczania, polegający na realizowaniu go przez dwa pierwsze lata w stopniu podstawowym, zaś w dwóch następnych uczniowie wybierali przedmioty związane z kierunkiem przyszłych studiów i uczyli się ich w stopniu rozszerzonym. Ten system był nowatorski na skalę całego kraju. Przyniosło to wymierne efekty.  Szkoła miała w latach 90. świetne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, także międzynarodowych, była klasyfikowana na czołowych miejscach w rankingu UNESCO najlepszych szkół w Polsce. Liceum cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. W 1991 na 75 miejsc do egzaminów wstępnych przystąpiło 320 osób. 

Rok 1999 okazał się również niezwykle ważny. W związku z kolejną reformą szkolnictwa zakon pijarów otworzył  w Krakowie gimnazjum na prawach szkoły publicznej. Wkrótce placówka zasłynęła z wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Liceum z 4-letniego przeszło na 3-letni cykl nauki. Obecnie obie sąsiadujące ze sobą szkoły prowadzą ścisłą współpracę.

W opublikowanym w 2013 roku raporcie dotyczącym  jakości kształcenia w krakowskich szkołach  na podstawie wskaźnika EWD  (edukacyjnej wartości dodanej) obie placówki (Gimnazjum i Liceum)  zajęły pierwsze miejsca w Krakowie.

 

Ostatnie lata działalności Liceum dokumentują szczegółowo wydawane co roku INFORMATORY oraz KRONIKA SZKOLNA na stronie internetowej.