Początki szkoły


Początki konwiktu w Rakowicach

Początku szkoły w Rakowcach pod Krakowem należy szukać u zarania XX wieku, kiedy to w roku 1909 w kolegium przy ulicy Pijarskiej 2 w Krakowie zostało otworzone Gimnazjum Rozwojowe im. Ks. St. Konarskiego.

„Zachęcony dodatnimi rezultatami na niwie pedagogiczno-naukowej, a także biorąc pod uwagę coraz silniejszy napływ młodzieży, zarząd Zakonu zakupił majątek ziemski w Rakowcach pod Krakowem i zaraz przystąpił do budowy własnego, do celów szkolnych odpowiedniego gmachu.”  (z prospektu Zakładu z 1937r.)

 

Rozpoczęto wówczas  poszukiwania projektu dla  nowego budynku. Przyjęto model belgijski, który charakteryzował  się tym, że centrum gmachu zajmował duży hol, zwieńczony szklanym dachem, co pozwalało na wykorzystanie naturalnego światła, a wokół holu znajdowały się pomieszczenia lekcyjne. Projekt zaadaptowano do warunków krakowskich i w błyskawicznym tempie wzniesiono mury budynku. Przeniesienie szkoły do nowego gmachu nastąpiło w listopadzie 1913 roku.  

W 1909 roku rozpoczynało naukę 27 uczniów, a w roku 1913 stan liczebny uczniów wynosił już 61 osób. Rozwój szkoły został powstrzymany przez wybuch wojny.

 Do Krakowa powoli zbliżały się wojska rosyjskie. Szkoła tego roku nie została otwarta. Budynek został zarekwirowany przez armię austriacką i przemieniony na szpital wojskowy. Utrata siedziby szkoły nie oznaczała jednak zaniechania nauki. Część uczniów, za zgodą rodziców, została  przeniesiona  do konwiktu w Wiedniu.

Budynek szkolny pozostawał w rękach austriackich przez całą wojnę. W 1918 roku przeszedł we władanie wojsk polskich.  Dopiero w 1918 roku, po usilnych staraniach o. Jana Borrella, został przekazany zakonowi, by móc służyć celowi, dla jakiego został wzniesiony.


 

 

 

Fragment Rakowic na fotografii 39 Eskadry Wywiadowczej (1919 r.). W prawej części kadru hangary lotniska, w środku koszary, powyżej po lewej gmach konwentu pijarów przy ul. Akacjowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fragment Sprawozdania z 1913 r.

 

                                                                                                             Z regulaminu Konwiktu (1913)