Projekty międzynarodowe

 

♦  Stałe wymiany

 

   Wymiana chórów

 

 

 

 

 

  

 

   Wymiana z Niemcami

 

 

 

 

 

  Udział w projekcie " AFS Polska - Programy Międzykulturowe"

 

 

 

 

 

♦  Projekty archiwalne

 

 

 

    Comenius

    

 

 

 

 

 

  Wymiana z Włochami