Samorząd Uczniowski

 

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

przewodniczący: Albert Skolmowski

Zastępca przewodniczącego kl. 1 po gimnazjum - Michał Lach

Zastępca przewodniczącego kl. 1 po podstawówce - Piotr Rachwał
Zastępca przewodniczącego kl. 2 - Andrzej Kmiecik
Zastępca przewodniczącego kl. 3 - Anna Ciećkiewicz

Skarbnik: Kamil Kmita