Umowy patronackie

 

Poszerzeniem oferty edukacyjnej Liceum są umowy patronackie.

 

 

Umowa patronacka z Muzeum Narodowym

 

W ramach umowy  uczniowie  biorą udział  w  spotkaniach  w  różnych oddziałach Muzeum  Narodowego.  Ponadto pracownicy Muzeum prowadzą cykl wykładów z zakresu historii sztuki i kultury.

Program umowy jest realizowany w ramach warsztatów dla klas pierwszych "W sezamie sztuki".

 

 

 

 

 

Klasa medyczna
Patronat  Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Klasy trzecie uczestniczą w warsztatach maturalnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii.

 

 

 

 

 

Klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna

 

Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej

 

Umowa patronatu skutkuje dla uczniów Liceum dodatkowymi zajęciami z matematyki prowadzonymi przez pracowników AGH i zaproszeniem na zajęcia w laboratoriach Wydziału.

 

 

 

 

Klasa ekonomiczno-prawna

 

Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W ramach patronatu pracownicy naukowi Wydziału prowadzą  zajęcia  z zakresu wiedzy o społeczeństwie, stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa. Wyróżniający się uczniowie klasy patronackiej mają możliwość udziału w konferencjach, sesjach naukowych, dyskusjach i spotkaniach w roli słuchaczy oraz uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych.  Ponadto w ramach umowy prowadzone są otwarte wykłady monograficzne dla wszystkich uczniów Szkoły.