Wymiana z Niemcami

 

W kwietniu 2014 r.  z radością świętowaliśmy Jubileusz 20-lecia wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą w Gilching.

W 1994 roku trwające od kilkunastu miesięcy rozmowy i wymiana listów intencyjnych zostały uwieńczone rozpoczęciem partnerskiej współpracy z dużą publiczną szkołą niemiecką w miejscowości Gilching niedaleko Monachium. Pełna nazwa naszej partnerskiej szkoły brzmi: CHRISTOPH-PROBST-GYMNASIUM-GILCHING. Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium. Patronem gimnazjum jest jeden z założycieli antynazistowskiej organizacji „Biała Róża” działającej na Uniwersytecie w Monachium.

 

W kwietniu 1994 roku pierwsza grupa uczniów naszej Szkoły odwiedziła Bawarię, a już w czerwcu tego samego roku niemieccy uczniowie spędzili tydzień w Krakowie. Wymiana uczniów, obejmująca dwa tygodniowe programy rocznie (wizytę i rewizytę), trwa nieprzerwanie od 1994 roku do dziś, co świadczy o potrzebie takich kontaktów. Dla niektórych uczniów udział w wymianie był doświadczeniem, które wpłynęło na ich zainteresowania i wybór drogi życiowej.

Wizyta w Bawarii ma miejcse jesienią, a rewizyta Niemców w Krakowie na wiosnę. Biorąca udział w wymianie młodzież /13-15 Polaków i taka sama liczba Niemców/ poznaje szkołę i rodziny partnerów, bierze udział w kilku lekcjach oraz innych wydarzeniach szkolnych, wspólnie zwiedzając miasto i okolice poznaje historię, kulturę i obyczaje partnerskiego regionu. Wspólnie spędzany czas i podejmowane aktywności dają okazję do poznania się i zaprzyjaźnienia młodzieży. Celem wymiany jest również doskonalenie komunikacji językowej /w j. niemieckim i angielskim/.

Przez wszystkie te lata wymiana wspierana jest finansowo i merytorycznie przez organizację rządową PNWM  czyli Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 

Opiekun wymiany:  prof. Alma Rzonca-Biel

 

 

   Wspomnienia uczestników

 

 

 

 

 

W fotograficznym skrócie

fotorelacja  (lata 2010-2018)