Zastępstwa na dzień 16.04.2019

za p. A. Grodecką
lekcja 2 - p. A. Lawand, sala 206
lekcja 3 - p. A. Lawand, sala 206
lekcja 4 - p. A. Lawand, sala 206
lekcja 5 - p. A. Fraś, sala 206
lekcja 6 - p. V. Marzec, sala 206
lekcja 7 - p. V. Marzec; uczniowie, którzy nie mają zajęć na lekcji ósmej zwolnieni, sala 310

za p. Pazurkiewicza
lekcja 2, 3 - p. T. Tisończyk, sala 8

za p. M. Kozioła
lekcja 10 - grupa zwolniona