Badanie losów absolwentów

We wrześniu 2013 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Liceum a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie dotyczące projektu    badania losów absolwentów szkoły.

Wykorzystując udostępnione nam przez Wojewódzki Urząd Pracy narzędzia badawcze (program Cadas) prowadzimy badania ankietowe, które pozwalają odpowiedzieć na pytania:

♦  jakie kierunki kształcenia planują wybrać uczniowie (w klasie trzeciej) i czym kierują się podejmując decyzję,

♦  na jakie studia dostają się nasi absolwenci,

♦  jak radzą sobie nasi absolwenci na wybranych uczelniach,

♦  jak z perspektywy czasu oceniane są lata spędzone w Liceum.

               Ankiety są przeprowadzane wśród uczniów klas trzecich i absolwentów.

 

 

 

Poniżej publikujemy fragmenty podsumowania ankiet.

 

                                  

 

      Maturzyści 2017

 

Więcej informacji - w plikach do pobrania

 

                                 Maturzyści 2016

Wymień mocne strony Liceum:

miła atmosfera i katolicki charakter;
indywidualne podejście do ucznia;
nauczyciele z pasją;
wysoki poziom nauczania;
mało liczne klasy;
tradycja
 

               

                                                               Maturzyści 2015

       Mocne strony Liceum według absolwentów: 
            Indywidualne podejście do ucznia  
            ♦ Niezbyt liczne klasy  
            ♦ Dobrzy, doświadczeni nauczyciele  
            ♦ Atmosfera w szkole  
            ♦ Szkoła z zasadami

 

 

 

 

 

                     Maturzyści 2014