Projekty międzynarodowe

Wymiana chórów

Wymiana pomiędzy trzema szkołami i chórami z Krakowa, Trencina (Słowacja) i Lublany (Słowenia) została zapoczątkowana w 2000 roku. Jest kontynuowana do dziś i owocuje w każdym roku spotkaniami w innym mieście. Opiekunem i dyrygentem chóru jest p. Ryszard Źróbek


Wymiana z Niemcami

W kwietniu 2014 r. z radością świętowaliśmy Jubileusz 20-lecia wymiany polsko-niemieckiej ze szkołą w Gilching.

W 1994 roku trwające od kilkunastu miesięcy rozmowy i wymiana listów intencyjnych zostały uwieńczone rozpoczęciem partnerskiej współpracy z dużą publiczną szkołą niemiecką w miejscowości Gilching niedaleko Monachium. Pełna nazwa naszej partnerskiej szkoły brzmi: CHRISTOPH-PROBST-GYMNASIUM-GILCHING. Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium. Patronem gimnazjum jest jeden z założycieli antynazistowskiej organizacji „Biała Róża” działającej na Uniwersytecie w Monachium. 

  W kwietniu 1994 roku pierwsza grupa uczniów naszej Szkoły odwiedziła Bawarię, a już w czerwcu tego samego roku niemieccy uczniowie spędzili tydzień w Krakowie. Wymiana uczniów, obejmująca dwa tygodniowe programy rocznie (wizytę i rewizytę), trwa nieprzerwanie od 1994 roku do dziś, co świadczy o potrzebie takich kontaktów. Dla niektórych uczniów udział w wymianie był doświadczeniem, które wpłynęło na ich zainteresowania i wybór drogi życiowej. 

Wizyta w Bawarii ma miejcse jesienią, a rewizyta Niemców w Krakowie na wiosnę. Biorąca udział w wymianie młodzież /13-15 Polaków i taka sama liczba Niemców/ poznaje szkołę i rodziny partnerów, bierze udział w kilku lekcjach oraz innych wydarzeniach szkolnych, wspólnie zwiedzając miasto i okolice poznaje historię, kulturę i obyczaje partnerskiego regionu. Wspólnie spędzany czas i podejmowane aktywności dają okazję do poznania się i zaprzyjaźnienia młodzieży. Celem wymiany jest również doskonalenie komunikacji językowej /w j. niemieckim i angielskim/.

Przez wszystkie te lata wymiana wspierana jest finansowo i merytorycznie przez organizację rządową PNWM czyli Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.


AFS Programy Międzykulturowe

Uczestnik programu spędza określony czas za granicą. Mieszka w rodzinie goszczącej i uczęszcza obowiązkowo do szkoły. Podczas pobytu za granicą ma kontakt z obcym językiem oraz jest zanurzony w nowej kulturze i panujących tam zwyczajach. Rodziny goszczące są ambasadorami swojej kultury. Mają one możliwość dzielenia się pomysłami, wartościami i zwyczajami z uczestnikami programu. 

W ramach projektu nasi uczniowie wyjeżdżali m.inn. do Hiszpanii i na Dominikanę. My gościliśmy uczniów z Niemiec i Belgii.