Nauczyciele (przedmioty)

religia

o. mgr Tomasz Abramowicz

o. mgr Grzegorz Misiura SP

o. mgr Przemysław Suchy SP

fizyka

mgr Jadwiga Bendo

matematyka

prof.dr hab. Andrzej Bielecki

mgr Kazimierz Kasprzyk

mgr Katarzyna Piórek

mgr Jolanta Przybylska

mgr Barbara Tracz

mgr Łukasz Wiśniowski

język włoski

mgr Francesco Constantini

jezyk polski

mgr Katarzyna Duda-Kaptur

mgr Karolina Knapik-Bieniek

mgr Monika Kucała

dr Przemysław Rojek


wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Dziedzic

filozofia, język angielski

mgr Anna Fraś

przyroda, biologia

mgr Marta Grębosz


mgr Ilona Malinowska

język angielski

mgr Agnieszka Grodecka

mgr Anna Lawand

mgr Violetta Marzec

mgr Sylwia Ząbczyk

podstawy przedsiębiorczości, przyroda, geografia

mgr Marzena Kawka

rysunek odręczny

mgr Beata Krupa

język niemiecki

dr Agnieszka Kubiczek

mgr Iwona Pawlicka

mgr Małgorzata Sikora

wychowanie fizyczne

mgr Dominik Kulig

mgr Andrzej Pracuch

mgr Alma Rzonca-Biel

mgr Marcin Szczerba

język francuski

mgr Krystyna Olszynka

dr Anita Pytlarz


mgr Beata Skupień

język japoński

mgr Amadeusz Ostaszewski

historia, historia i społeczeństwo

mgr Michał Pacyna

dr Henryk Palkij

historia sztuki, wiedza o kulturze

mgr Paweł Pazurkiewicz

mgr Tomasz Tisończyk

wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo

mgr Janusz Podwika

chemia, fizyka

mgr Elżbieta Rożek

język hiszpański

mgr Ilona Rudka


chemia

mgr Iwona Schab


język angielski, język hiszpański

mgr Monika Stawarska

informatyka

mgr Tomasz Stypuła

podstawy przedsiębiorczości, przyroda, ekonomia w praktyce, geografia

mgr Agnieszka Łękawa


algorytmika, informatyka, informatyka z elementami ekonomii, informatyka z elementami projektowania

mgr inż. Piotr Broda