Nauczyciele (przedmioty)

religia

o. mgr Tomasz Abramowicz

o. mgr Mariusz Rabczak

fizyka

mgr Jadwiga Bendo

matematyka

dr hab. prof. AGH Andrzej Bielecki

mgr Kazimierz Kasprzyk

mgr Katarzyna Piórek

mgr Jolanta Przybylska

mgr Łukasz Wiśniowski

jezyk polski

mgr Katarzyna Duda-Kaptur

mgr Anna Hawlena-Drożdżak

mgr Karolina Knapik-Bieniek

mgr Monika Kucała

dr Przemysław Rojek


wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Dziedzic


język angielski

mgr Anna Fraś


mgr Agnieszka Grodecka


mgr Anna Lawand

mgr Violetta Marzec

mgr Sylwia Ząbczyk

przyroda, biologia

mgr Marta Grębosz


język włoski

mgr Elżbieta Jendryczko

język niemiecki

mgr Wioletta Kica 

dr Agnieszka Kubiczek

mgr Iwona Pawlicka

rysunek odręczny

mgr Beata Krupa

historia, historia i społeczeństwo

o. mgr Edward Kryściak SP

mgr Michał Pacyna

dr Henryk Palkij

wychowanie fizyczne

mgr Dominik Kulig

mgr Andrzej Pracuch

mgr Alma Rzonca-Biel

geografia

mgr Małgorzata Moskała


chemia

dr Ewa Odrowąż

mgr Iwona Schab


język francuski

mgr Krystyna Olszynka

dr Anita Pytlarz


mgr Beata Skupień

język japoński

mgr Amadeusz Ostaszewski

historia sztuki, wiedza o kulturze

mgr Paweł Pazurkiewicz

mgr Tomasz Tisończyk

wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo

mgr Janusz Podwika

chemia, fizyka, przyroda

mgr Elżbieta Rożek

język hiszpański

mgr Ilona Rudka


mgr Justyna Sobuś

informatyka

mgr Tomasz Stypuła

podstawy przedsiębiorczości, przyroda, ekonomia w praktyce, geografia

mgr Agnieszka Łękawa


algorytmika, informatyka, informatyka z elementami ekonomii, informatyka z elementami projektowania

mgr inż. Piotr Broda