Umowy patronackie

Klasa medyczna

Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Klasy trzecie uczestniczą w warsztatach maturalnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii.


Klasa humanistyczna

Patronat Wydziału  Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach profilu humanistycznego pracownicy naukowi WP UJ będą  przeprowadzać wykłady popularnonaukowe, których tematyka będzie zgodna z podstawą programową z języka polskiego realizowaną w klasach licealnych w zakresie rozszerzonym.

Dzięki współpracy z uniwersytetem  nasi uczniowie będą mogli brać udział — w roli słuchaczy — w sesjach oraz spotkaniach naukowych, organizowanych przez WP UJ, zaś najlepszym zapewniona zostanie pomoc pracowników naukowych WP UJ w rozwijaniu ich umiejętności i zainteresowań. Polonistyka  UJ zobowiązała się także zapewnić tym osobom możliwość korzystania z czytelni oraz uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych działających przy WP UJ.