Umowy patronackie

Umowa patronacka z Muzeum Narodowym

W ramach umowy uczniowie biorą udział w  spotkaniach w  różnych oddziałach Muzeum Narodowego. Ponadto pracownicy Muzeum prowadzą cykl wykładów z zakresu historii sztuki i kultury.  Program umowy jest realizowany w ramach warsztatów dla klas pierwszych "W sezamie sztuki".


Klasa medyczna
Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Klasy trzecie uczestniczą w warsztatach maturalnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii.


Klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna
Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej 

Umowa patronatu skutkuje dla uczniów Liceum dodatkowymi zajęciami z matematyki prowadzonymi przez pracowników AGH i zaproszeniem na zajęcia w laboratoriach Wydziału.


Klasa ekonomiczno-prawna
Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W ramach patronatu pracownicy naukowi Wydziału prowadzą zajęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie, stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa. Wyróżniający się uczniowie klasy patronackiej mają możliwość udziału w konferencjach, sesjach naukowych, dyskusjach i spotkaniach w roli słuchaczy oraz uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych. Ponadto w ramach umowy prowadzone są otwarte wykłady monograficzne dla wszystkich uczniów Szkoły.