Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

Jan Hohol - przewodniczący
Zbigniew Skawiński - zastępca przewodniczącego z klas pierwszych
Franciszek Paluch - zastępca przewodniczącego z klas drugich po szkole podstawowej
Laura Bednarek - zastępca przewodniczącego z klas drugich po gimnazjum
Albert Skolmowski - zastępca przewodniczącego z klas trzecich
Michał Lach - skarbnik