Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:


Charles Korabik 2a - przewodniczący 

Bartosz Baranek 1a- wiceprzewodniczący

Natalia Radwańska 1a - wiceprzewodnicząca klas 1. 

Joanna Kwinta 2b - wiceprzewodnicząca klas 2.

Maja Sendrowicz 3b- wiceprzewodnicząca klas 3. 

Edyta Rzeźnicka 3bg -wiceprzewodnicząca klas 3. po gimnazjum

Pola Mierzwa 2c  - skarbnik

Zbigniew Skawiński 2d - Rzecznik Praw Ucznia