Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Oferta ubezpieczenia na 2018/2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019

Obiady - zasady zamiawiania

instrukcja dotycząca stosowania aplikacji "zamów posiłek'.

Wykaz olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2018/19

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2018/19

Grafik Mszy klasowych 2018

Propozycje wycieczek dla klas I i II

Rekrutacja

Terminarz kandydata do Liceum 2018-2019

Oferta edukacyjna Liceum 2018-2019

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych uwzględnianych w rekrutacji 2018-2019

Lista dokumentów kandydata do Liceum

Program Dnia Otwartego

Oświadczenie rodziców 2018

Ankieta ucznia 2018

Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oiadczenie dotyczace wielodzietności

Karta kwalifikacyjna - rekolekcjowakacje 2018

Informacje-rekolekcjowakacje 2018

Matura

Wyniki matury 2018

Deklaracja maturalna 1A

Deklaracja dla ucznia po raz pierwszy przystępującego do egzaminu maturalnego - absolwenta klasy trzeciej LO oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2014/2015-2017/2018, którzy chcą uzyskać wyższy wynik egaminu

Deklaracja maturalna 1d

Deklaracja maturalna dla osób chcących uzyskac wyższy wynik na egzaminie maturalnym, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2005/2006-2014/2015

Podział godzin

Podział godzin 3.09.2018 - oddziały

Podział godzin 3.09.2018 - nauczyciele

Podział godzin 3.09.2018 - sale

Podział godzin 12.11.2018 nauczyciele

Podział godzin 12.11.2018 oddziały

Podział godzin 12.11.2018 sale

Konkursy szkolne

Konkurs Twórczości Artystycznej im. W.Pihut - karta zgłoszenia

Konkurs Twórczości Artystycznej im. W.Pihut - regulamin

Konkurs Twórczości Artystycznej im. W.Pihut - terminarz

VII Przegląd Teatralny