Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Oferta ubezpieczenia na 2018/2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019

Podział godzin 3.09.2018 oddziały

Podział godzin 3.09.2018 nauczyciele

Podział godzin 3.09.2018 sale

Obiady - zasady zamiawiania

instrukcja dotycząca stosowania aplikacji "zamów posiłek'.

Wykaz olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2018/19

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2018/19

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Terminarz VI edycji Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut. Karta zgłoszenia

Mateusz Kwinta 2a - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Michał Marciniec 2e - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jakub Michalec 2c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jeremi Kielar 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Maciej Radecki 1c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Zuzanna Cyunel 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Rekrutacja

Terminarz kandydata do Liceum 2018-2019

Oferta edukacyjna Liceum 2018-2019

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych uwzględnianych w rekrutacji 2018-2019

Lista dokumentów kandydata do Liceum

Program Dnia Otwartego

Oświadczenie rodziców 2018

Ankieta ucznia 2018

Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oiadczenie dotyczace wielodzietności

Karta kwalifikacyjna - rekolekcjowakacje 2018

Informacje-rekolekcjowakacje 2018

Matura

Wyniki matury 2018

Deklaracja maturalna 1A

Deklaracja dla ucznia po raz pierwszy przystępującego do egzaminu maturalnego - absolwenta klasy trzeciej LO oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2014/2015-2017/2018, którzy chcą uzyskać wyższy wynik egaminu

Deklaracja maturalna 1d

Deklaracja maturalna dla osób chcących uzyskac wyższy wynik na egzaminie maturalnym, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2005/2006-2014/2015