Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Wykaz olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019-2020

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2019-2020

Program wyjazdu Szwajcaria 2019

Ogłoszenie i deklaracja uczestnictwa Szwajcaria 2019

Regulamin wyjazdu Szwajcaria 2019

Zestaw podręczników do trzyletniego liceum 2019-2020

Podręczniki do klasy pierwszej czteroletniego liceum

Ubezpieczenie na rok 2019/2020

Warsztaty dla klas pierwszych wraz z regulaminem

Zajęcia pozalekcyjne

Rekrutacja

Oferta edukacyjna 2019-2020 dla absolwentów gimnazjum

Terminarz kandydata do Liceum 2019-2010

Lista dokumentów

Ankieta ucznia

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Liceum Pijarów na 2019-2020

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Program Dnia Otwartego 13 kwietnia 2019 r.

Rekolekcjowakacje 2019_karta_uczestnika

Rekolekcjowakacje_2019_karta_uczestnika

Matura

Wyniki matury 2018

Wyniki matury 2017

Wyniki matury 2019

Deklaracja maturalna 1a

Deklaracja maturalna 1d

Matura 2020-organizacja

Wyniki matury 2019

Konkursy szkolne

Konkurs Twórczości Artystycznej - regulamin

Konkurs Twórczości Artystycznej - terminarz

Konkurs Twórczości Artystycznej - karta zgłoszenia

Podział godzin

Podział_godzin_sale_11.11.2019

Podział_godzin_nauczyciele_11.11.2019

Plan_zajęć_oddziały_11.11.2019

Podział_godzin_10.02.2020_nauczyciele

Podział_godzin_10.02.2020_oddziały

Podział_godzin_10.02.2020_sale