Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Oferta ubezpieczenia na 2018/2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019

Obiady - zasady zamiawiania

instrukcja dotycząca stosowania aplikacji "zamów posiłek'.

Wykaz olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2018/19

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2018/19

Grafik Mszy klasowych 2018

Konkursy szkolne

Regulamin Konkursu Twórczości Artystycznej im. W.Pihut

Terminarz VI edycji Konkursu Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut

Konkurs Twórczości Artystycznej im. Weroniki Pihut. Karta zgłoszenia

Mateusz Kwinta 2a - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Michał Marciniec 2e - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jakub Michalec 2c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Jeremi Kielar 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Maciej Radecki 1c - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Zuzanna Cyunel 2f - praca na Konkurs Twórczości Artystycznej

Rekrutacja

Terminarz kandydata do Liceum 2018-2019

Oferta edukacyjna Liceum 2018-2019

Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych uwzględnianych w rekrutacji 2018-2019

Lista dokumentów kandydata do Liceum

Program Dnia Otwartego

Oświadczenie rodziców 2018

Ankieta ucznia 2018

Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oiadczenie dotyczace wielodzietności

Karta kwalifikacyjna - rekolekcjowakacje 2018

Informacje-rekolekcjowakacje 2018

Matura

Wyniki matury 2018

Deklaracja maturalna 1A

Deklaracja dla ucznia po raz pierwszy przystępującego do egzaminu maturalnego - absolwenta klasy trzeciej LO oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2014/2015-2017/2018, którzy chcą uzyskać wyższy wynik egaminu

Deklaracja maturalna 1d

Deklaracja maturalna dla osób chcących uzyskac wyższy wynik na egzaminie maturalnym, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2005/2006-2014/2015

Podział godzin

Podział godzin 3.09.2018 - oddziały

Podział godzin 3.09.2018 - nauczyciele

Podział godzin 3.09.2018 - sale