Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Oferta ubezpieczenia na 2018/2019 r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019

Obiady - zasady zamiawiania

instrukcja dotycząca stosowania aplikacji "zamów posiłek'.

Wykaz olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2018/19

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2018/19

Grafik Mszy klasowych 2018

Propozycje wycieczek dla klas I i II

Program wyjazdu Szwajcaria 2019

Ogłoszenie i deklaracja uczestnictwa Szwajcaria 2019

Regulamin wyjazdu Szwajcaria 2019

Matura

Wyniki matury 2018

Deklaracja maturalna 1A

Deklaracja dla ucznia po raz pierwszy przystępującego do egzaminu maturalnego - absolwenta klasy trzeciej LO oraz osób przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2014/2015-2017/2018, którzy chcą uzyskać wyższy wynik egaminu

Deklaracja maturalna 1d

Deklaracja maturalna dla osób chcących uzyskac wyższy wynik na egzaminie maturalnym, które przystępowały do egzaminu maturalnego w latach 2005/2006-2014/2015

Wyniki matury 2018

Wyniki matury 2017

Konkursy szkolne

Konkurs Twórczości Artystycznej im. W.Pihut - karta zgłoszenia

Konkurs Twórczości Artystycznej im. W.Pihut - regulamin

Konkurs Twórczości Artystycznej im. W.Pihut - terminarz

VII Przegląd Teatralny

Prace literackie zgłoszone na Konkurs Twórczości Artystycznej 2019

Podział godzin

Podział godzin 4.02.2019 oddzialy

Podział godzin 4.02.2019 nauczyciele

Podział godzin 4.02.2019 sale

Podział godzin 29.04.2019 oddzialy

Podział godzin 29.04.2019 sale

Podział godzin 29.04.2019 nauczyciele

Podział godzin_13_maja_2019_oddziały

Plan-lekcji_13_maja_2019_nauczyciele

Plan-lekcji_13_maja_2019_sale

Rekrutacja

Oferta edukacyjna 2019-2020 dla absolwentów gimnazjum

Terminarz kandydata do Liceum 2019-2010

Lista dokumentów

Ankieta ucznia

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Liceum Pijarów na 2019-2020

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Program Dnia Otwartego 13 kwietnia 2019 r.

Rekolekcjowakacje 2019_karta_uczestnika

Rekolekcjowakacje_2019_karta_uczestnika