Pliki do pobrania

Dokumenty wewnątrzszkolne

Wniosek o stypendium socjalne

Idearium - Szkoła Pijarska w Polsce

Karta obiegowa

Inne

Nasza szkoła - prezentacja

Badanie losu absolwentów 2017 -wyniki ankiety

Wykaz olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019-2020

Wykaz olimpiad interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2019-2020

Ubezpieczenie na rok 2019/2020

Warsztaty dla klas pierwszych wraz z regulaminem

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników do trzyletniego liceum na 2020-2021

Zestaw podręczników do czteroletniego liceum na 2020-2021

Matura

Wyniki matury 2018

Wyniki matury 2017

Wyniki matury 2019

Deklaracja maturalna 1a

Deklaracja maturalna 1d

Matura 2020-organizacja

Wyniki matury 2019

Konkursy szkolne

Konkurs Twórczości Artystycznej - regulamin

Konkurs Twórczości Artystycznej - terminarz

Konkurs Twórczości Artystycznej - karta zgłoszenia

Podział godzin

Podział_godzin_sale_11.11.2019

Podział_godzin_nauczyciele_11.11.2019

Plan_zajęć_oddziały_11.11.2019

Podział_godzin_10.02.2020_nauczyciele

Podział godzin klas 10.02.2020

Podział godzin sale 10.02.2020

Rekrutacja

Oferta edukacyjna na 2020-2021

Dlaczego do Pijarów?

Ankieta kandydata do Liceum 2020

Terminarz kandydata 2020-2021

Oświdczenie dotyczące wielodzietności

Oświadczenie dotyczącego samotnego wychowywania dziecka

Informacje i rekrutacji

Klauzula informacyjna

Oświadczenie rodziców

Lista dokumentów składanych w procesie rekrutacji