Wymiana chórów

 

Wymiana pomiędzy trzema szkołami i chórami z Krakowa, Trencina (Słowacja) i Lublany (Słowenia) została zapoczątkowana w 2000 roku. Jest kontynuowana do dziś i owocuje w każdym roku spotkaniami w innym mieście.

     Opiekunem i dyrygentem chóru jest p. Ryszard Źróbek

 

 

 

 

Kraków

marzec 2017

 

 

  

 

 

Festiwal w Velehradzie

listopad 2016

 

 
 

 

 

Trenczyn

marzec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublana

marzec 2015

 

 

 

 

 

 

 

Trenczyn 

marzec 2014

 

 

 

 

 

Lublana

marzec 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków

marzec 2012

 

 

 

 

 

 

 

Trenczyn

marzec 2011

 

 

 

 

 

 

Lublana

marzec 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków

marzec 2009