Zajęcia pozalekcyjne

W program wychowawczy Szkoły wpisane jest  rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego. Temu służą zajęcia pozalekcyjne: warsztaty artystyczne i inne, zajęcia sportowe, koła zainteresowań i koła olimpijskie. Można także brać udział w pracy wolontariatu i działalności charytatywnej.

 

Oferta zajęć jest naprawdę bardzo bogata. Poszukajcie swojego miejsca i ludzi, przy których będziecie się rozwijać i z którymi świetnie spędzicie czas.
                      Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

 

 

Szczegółowa oferta zajęć  (w plikach pdf)

 

 

Warsztaty dla klas pierwszych