Wspólnota, która...daje radę!

Wspólnota, która...daje radę!

Już drugi miesiąc pozostajemy w swoich domach. Epidemia zabrała nam możliwość spotkań, także tych w murach szkoły. Zaczęliśmy tęsknić za sobą i za zwykłym trybem uczęszczania na lekcje. 

Ale nie poddajemy się! Codziennie zasiadamy przed monitorem i odbywamy zajęcia. Wymaga to od nas ogromnej samodyscypliny i dojrzałości. Zoom czy classroom pozwalają nam połączyć się i pobierać wiedzę, omawiać ważne zagadnienia, a nawet pisać sprawdziany!

Maturzyści zostali sklasyfikowani, nawet mogli udać się na duchową pielgrzymkę. W niedzielę będziemy mogli spotkać się na kolejnej Mszy Świętej on-line. Możemy chyba powiedzieć, że jako Szkoła dajemy radę!

Docierają do nas głosy uczniów i rodziców zadowolonych z faktu, że większość lekcji odbywa się online w czasie realnym, że uczniowie mają możliwość spotkać się i porozmawiać na żywo z nauczycielami i rówieśnikami.

Stan epidemii generuje sporo trudności, ale nam pokazuje bardzo cenną prawdę- oddzieleni ekranami komputerów, mieszkający od siebie w odległości często kilkudziesięciu kilometrów, chodzący w maseczkach i rękawiczkach... jesteśmy nadal wspólnotą!

Czekamy na dzień, kiedy będziemy mogli uścisnąć sobie dłoń i ucieszyć się tym, że jako społeczność szkolna przetrwaliśmy ten trudny czas!

Do zobaczenia!

[na zdjęciu: klasa 3d w ostatnim dniu uczęszczania do LOZP]