Wywiadówka

Wywiadówka

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami klas w dniu 11 września 2020 według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Z powodu sytuacji epidemicznej zamiast spotkania z Dyrekcją zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez o. Dyrektora.


Godzina 18.00

Klasy:  2a , 2b, 2c, 2d, 2ag, 2bg, 2cg, 2dg, 2eg


Godzina 18.30

Klasy: 1a , 1b, 1c, 1d, 3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3eg