Klasa humanistyczna. Umowa patronacka z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klasa humanistyczna. Umowa patronacka z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z wielką radością i satysfakcją informujemy o nawiązaniu współpracy patronackiej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która obowiązywać będzie od nowego roku szkolnego 2021/2022. Dziś odpowiednie dokumenty podpisali: Dziekan WP UJ dr hab. Jarosław Fazan oraz dyrektor  L.O. Zakonu  Pijarów w Krakowie o. Sławomir Dziadkiewicz.

W ramach profilu humanistycznego pracownicy naukowi WP UJ będą  przeprowadzać wykłady popularnonaukowe, których tematyka będzie zgodna z podstawą programową z języka polskiego realizowaną w klasach licealnych w zakresie rozszerzonym.

Dzięki współpracy z uniwersytetem  nasi uczniowie będą mogli brać udział — w roli słuchaczy — w sesjach oraz spotkaniach naukowych, organizowanych przez WP UJ, zaś najlepszym zapewniona zostanie pomoc pracowników naukowych WP UJ w rozwijaniu ich umiejętności i zainteresowań. Polonistyka  UJ zobowiązała się także zapewnić tym osobom możliwość korzystania z czytelni oraz uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych działających przy WP UJ.

Do zobaczenia w klasie humanistycznej!