3...2...1... wakacje!

3...2...1... wakacje!

Na ten koniec roku szkolnego czekało chyba wielu z nas. Trudny czas pandemii i nauki zdalnej mocno dał się we znaki uczniom, nauczycielom i rodzicom. A jednak udało się, i to z całkiem ładnymi wynikami, zakończyć ten etap szkolnej edukacji. W reżimie sanitarnym odbyły się dwie uroczystości zakończenia roku szkolnego otwierane każdorazowo przez Eucharystię, a kończone spotkaniami uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.


  Ojciec Dyrektor wygłosił słowa uznania i wdzięczności za wysokie wyniki w nauce bardzo dużej części naszych uczniów. Ponad sto osób zostało wyróżnionych świadectwem z paskiem, najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 1d (4,77), w naszej społeczności są uczniowie ze średnią 6,00: Jan Hohol (2ag) i Maciej Helbin (2eg). Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody oraz zaproszenia na obóz naukowy dla najlepiej uczących się uczniów.

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2020-2021

Zakończenie roku szkolnego to też pora pożegnania z pracownikami szkoły, którzy kończą w niej pracę. W tym roku dziękowaliśmy za nią o. Przemysławowi Suchemu, o. Grzegorzowi Misiurze, p. Jagodzie Dudzie, p. Barbarze Tracz, p. Pawłowi Janowskiemu, p. Janowi Michalikowi, a także p. Marii Bogusławskiej. 

Niech te wakacje będą czasem odpoczynku, umacniania dobrych relacji i okazją, by znowu zatęsknić za murami szkoły i ludźmi, którzy tworzą naszą wyjątkową wspólnotę.