UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZ

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZ

25 sierpnia obchodzimy uroczystość św. Józefa Kalasancjusza. Z tej okazji o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, skierował list do pijarów, pijarek oraz wszystkich związanych z dziełami pijarskim w naszych placówkach.  

List na uroczystość św. Józefa Kalasancjusza

Modlitwa w intencji 48. Kapituły Generalnej Zakonu Szkół Pobożnych