Świadomi powagi chwili…

Świadomi powagi chwili…

Właśnie te słowa, otwierające tradycyjną rotę przyrzeczenia składanego przez uczniów pierwszych klas Liceum – „świadomi powagi chwili” – stały się przewodnim motywem tego szczególnego wieczoru. Celebrujący uroczystą Mszę Świętą o. dr Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, właśnie temu krótkiemu fragmentowi poświęcił dużą część swojego kazania. I dobrze, że się tak stało.


Bo wszystko było temu podporządkowane – i miejsce, czyli piękny barokowy kościół Przemienienia Pańskiego, najważniejsza może pijarska świątynia w Polsce, i czas, wigilia Dnia Patrona Szkoły. Właśnie wtedy nasi nowoprzyjęci uczniowie klas pierwszych – przy sercu ks. Stanisława Konarskiego, wyciągając ręce do sztandaru Szkoły – złożyli uroczyste przyrzeczenie: że będą kształtować umysły i serca, że pozostaną wierni duchowi Ewangelii, że chcą podtrzymywać duchowe, intelektualne i patriotyczne dziedzictwo wielkiego pijara, który patronuje wybranej przez nich Szkole. I że tak ważkie obietnice składają w pełni świadomie i odpowiedzialnie, „świadomi powagi chwili”…