Niezmiennie

Niezmiennie

Miało być tydzień później – ale zdecydowano inaczej. Zarządzono, że ostatni tydzień przed bożonarodzeniową i noworoczną przerwą w zajęciach szkolnych spędzimy ze względów bezpieczeństwa epidemicznego znów przed ekranami komputerów, na lekcjach online. A ten ostatni tydzień miał się przecież skończyć spotkaniami opłatkowymi we wspólnocie Liceum, w klasach, w gronie nauczycieli… Są jednak sprawy na tyle ważne, że nie można ich, ot, tak sobie odwołać – ale można przyspieszyć. A zatem nieco wcześniej niż się spodziewaliśmy, spotkaliśmy się, by nad opłatkiem dzielić się tym, co mamy najcenniejszego – czyli wzajemną serdecznością. Więc się spotkaliśmy, niezmiennie, jak co roku – i pewnie życzyliśmy sobie wszyscy tego samego: żeby w dobrym zdrowiu dotrwać do czasu, gdy wszystko będzie jeszcze bardziej niezmienne, jeszcze bardziej przewidywalne niż teraz…