Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Szanowni Uczniowie, Rodzice uczniów, Nauczyciele i Pracownicy szkoły,

wspominając pamiątkę narodzin Pana Jezusa chciałbym Wam życzyć, aby Jego obecność w naszym życiu przynosiła pokój i radość. Tak jak kiedyś Jezus narodził się w Betlejem, tak niech narodzi się w naszych sercach.  Niech ten Boży czas będzie okazją do zatrzymania, radości i zamyślenia się nad dobrocią naszego Pana.

W imieniu własnym i całej pijarskiej wspólnoty: o. Sławomir Dziadkiewicz, dyrektor szkoły.